نمونه سوال درس تاریخ شناسی سال چهارم علوم انسانی ـ نوبت اول : دانلود


موضوعات مرتبط: گوناگون ( ادبی ـ تاریخی ـ اجتماعی ) ، نمونه سوال درس تاریخ شناسی پیش دانشگاهی

تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۳ | 22:36 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
تاريخ : سه شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۳ | 18:32 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
تاريخ : شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۳ | 15:6 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
تاريخ : جمعه بیستم تیر ۱۳۹۳ | 14:43 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |

برای دریافت سوالات درس تاریخ شناسی سال چهارم علوم انسانی خرداد93  اینجاکلیک کنید


موضوعات مرتبط: گوناگون ( ادبی ـ تاریخی ـ اجتماعی ) ، نمونه سوال درس تاریخ شناسی پیش دانشگاهی

تاريخ : چهارشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۳ | 11:44 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۳ | 22:38 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
تاريخ : چهارشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۲ | 22:42 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
تاريخ : سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 9:20 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
تاريخ : سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 8:37 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
برای دریافت سوالات درس سوم کتاب تاریخ شناسی سال چهارم  انسانی  اینجا کلیک کنید
موضوعات مرتبط: گوناگون ( ادبی ـ تاریخی ـ اجتماعی ) ، نمونه سوال درس تاریخ شناسی پیش دانشگاهی

تاريخ : دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲ | 22:35 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
تاريخ : شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ | 22:7 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |

سوالات تستی درس 1 تا 4 تاریخ شناسی برای دریافت اینجا کلیک کنید


موضوعات مرتبط: گوناگون ( ادبی ـ تاریخی ـ اجتماعی ) ، نمونه سوال درس تاریخ شناسی پیش دانشگاهی

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ | 19:5 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
تاريخ : چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ | 22:8 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
تاريخ : جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ | 23:25 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |

برای دریافت نمونه سوال اینجا کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: گوناگون ( ادبی ـ تاریخی ـ اجتماعی ) ، نمونه سوال درس تاریخ شناسی پیش دانشگاهی

تاريخ : یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲ | 20:51 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
تاريخ : جمعه بیست و ششم مهر ۱۳۹۲ | 19:53 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
تاريخ : یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۱ | 19:57 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
تاريخ : شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۱ | 23:17 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
تاريخ : شنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 13:40 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰ | 22:11 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
تاريخ : چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ | 22:20 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹ | 23:6 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |
نمونه سوال  تاریخ شناسی پیش دانشگاهی
موضوعات مرتبط: نمونه سوال درس تاریخ شناسی پیش دانشگاهی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه نهم دی ۱۳۸۷ | 18:20 | نویسنده : دبیر تاریخ.شادگان |