دبیر تاریخ . شادگان

تاریخی و مطالب متنوع

دبیر تاریخ . شادگان - طرح درس نمونه تاریخ ایران و جهان 2

صادق ال ابراهیم
دبیر تاریخ . شادگان تاریخی و مطالب متنوع

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

طرح درس نمونه تاریخ ایران و جهان 2

 

به نام خدا

 

3- پايه تحصيلي :سوم انسانی

2- نام درس: درس هشتم

1- نام ونام خانوادگی  : صادق آل ابراهیم رویسی

مشخصات كلــي

5- نام آموزشگاه : شهید ممبینی

4- نام شهرستان : شادگان

8- تعداد شاگردان : 39

7- سال تحصيلي :89/88

6- مدت جلسه : 90 دقیقه

11- شماره طرح درس   :8  

10- شماره صفحات   :81 ـ 75

9- تاريخ اجراء : طبق جدول بودجه بندی

12-  موضوع درس :      جنگ جهانی اول ( 1919 ـ 1914 )

 

آشنایی دانش آموزان با علل و چگونگی آغاز جنگ جهانی اول و پیامدهای آن

هدف كلي

 

  منظور دبیر از فرایند یاددهی ـ یادگیری عبارت است از : 1) آشنایی با زمینه های بروز جنگ 2) آشنایی با رقابت های کشورهای روسیه ،اتریش  ـ مجارستان با عثمانی در منطقه بلکان 3) آگاهی از اختلاف شدید آلمان و فرانسه 4)آشنایی با اصطلاح « صلح مسلح» 5) آشنایی با گروه بندی کشورهای قبل از جنگ « اتفاق مثلث » و « اتحاد مثلث » 6) پی بردن به رقابت شدید آلمان با انگلستان 7) آشنایی با چگونگی آغاز جنگ             8 )آشنایی با انقلاب 1917 روسیه 9 ) آشنایی با علل شکست آلمان 10) آشنایی با علل شکست عثمانی و پیامد های آن 11) آشنایی با پیامد های جنگ [ تسلیم و خلع سلاح آلمان ـ قرارداد صلح ورسای ـ  آشنایی با چگونگی تشکیل جامعه ملل ]     

 

هدف های جزیی

* سطح دانش :    

      علل بروز جنگ را نام ببرند . اصطلاح « صلح مسلح » را تعریف کنند . کشورهای عضو اتفاق و اتحاد را ذکر کنند .

 

هدف هاي ورودی

* سطح مهارت: 

     علل رقابت بین امپراتوری روسیه و اتریش ـ مجارستان با عثمانی بر سر تصاحب منطقه بالکان را توضیح دهند. دانش آموزان علت اختلاف بین آلمان با فرانسه را بیان کنند . ـ رقابت شدید بین آلمان و انگلستان را توضیح دهند . ـ

 

 

* سطح نگرش : 

     پیامدهای جنگ جهانی اول را نام ببرند . ـ چگونگی شکل گیری جامعه ملل را بیان کنند . ـ

 

 

* سطح دانش :

   علت خروج ایتالیا از اتحاد مثلث را بیان کنند. ـ کشورهایی که بعد از آغاز جنگ به گروه اتفاق و اتحاد پیوستند را نام ببرند . ـ تصمیمات کنفرانس ورسای در مورد آلمان و عثمانی را بیان کنند .

 

هدف هاي خروجی

* سطح مهارت :

دانش آموزان بتوانند علت اختلاف بین آلمان و فرانسه را توضیح دهند. ـ علت معروف شدن عثمانی به مرد بیمار را شرح دهند . علت صلح بین روسیه و آلمان را قبل از خاتمه جنگ بیان کنند. ـ 

 

 

* سطح نگرش :

علل وقوع انقلاب 1917 روسیه را تشخیص بدهند . ـ  هدف تشکیل جامعه ملل را بدانند . چرا امریکا به عضویت جامعه ملل در نیامد؟ ـ

 

 

               کتاب ـ تخته وایت برد ـ ماژیک ـ عکس وتصاویر مرتبط با موضوع جنگ ـ رایانه ـ پروژکشن

 

ورسانه های آموزشی

 

          سخنرانی ـ پرسش و پاسخ ـ مباحثه ـ یادگیری یاران       

 

 

 

روش ها یاراهبردها تدریس

زمان

شكل فعاليت و ارتباط

فعـاليت هاي دانش آموزان

فعاليت هاي معلـم

عنوان

 

 

3

بیان جملاتی از بزرگان در باره درس ـ دادن خبر آوردن قیلم و تصاویر جالب

 

 

پاسخ به معلم

ابراز احساس نسب به سوالات معلم

سلام و احوالپرسی

دقت در وضعیت روحی و جسمی دانش آموزان ـ توجه به وضعیت ظاهری و چهره دانش آموزان ـ

شروع و ارتباط عاطفی

فعاليت مقدماتی

 

 

3

تیک زدن در کار برگ دبیر ـ در صورت غایب بودن علت را از دوستان وی در کلاس جستجو می گردد.

 

اعلام حضور توسط دانش آموزان با صدا و اشاره

 

 

استفاده از کار برگ دبیر قرائت اسامی با

 

حضور و غیاب

 

 

 

5

شکل فعالیت بصورت شفاهی

 

 

پاسخ گویی به معلم

 

سوال شفاهی از چند دانش آموز

تصحیح و حل پرسش های درس گذشته

 

 

 

بررسی تکالیف گذشته

 

 

 

2

هر گروه که توسط دبیرانتخاب شده اند ، اعضای خود را تصادفی انتخاب می کنند.

 

 

انتخاب افراد گروه بصورت تصادفی

 

 

دسته بندی پنج نفره

 

 

 

گروه بندی و مدل کلاس

 

 

 

5

 

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

پاسخ گویی و بیان نظرات

1) چرا این جنگ به این نام معروف شده است ؟

2)      2  )چرا جنگ آغاز شد؟

3) کشورهای شرکت کننده در جنگ (دسته بندی ها ) را نام ببرند .

4) کشورهای آغاز کننده جنگ را نام ببرند؟ و 5)و 6)

اجرای ارزشیا بی ورودی

 

زمان

شكل فعاليت و ارتباط

فعـاليت هاي دانش آموزان

فعاليت هاي معلـم

عنوان

 

 

 

4

 

سوال از دانش آموزان در نشان دادن کشور های متفق و متحد در نقشه

  

 

توجه ـ دقت ـ مشاهده ـ اظهار نظر

 

یاد آوری از دروس گذشته مربوط به اروپا با تاکید بر فرانسه ـ آلمان ـ انگلستان  ـــ نصب نقشه در کلاس ـ ارائه سخنانی در باره صلح و جنگ ـ ارائه آمار و تلفات جنگ     

ایجاد آمادگی وانگیزه

 

 

 

 

35

 

توضیح توسط دبیر

شفاهی وکتبی ( استفاده از تابلو)

استفاده از نقشه و تصاویر 

شرکت در بحث هنگام تدریس ـ            یاد دادشت برداری نکات مهم

مطرح کردن پرسش ها

     موضوع درس را از روش پرسش و پاسخ معرفی و بر روی تابلو نوشته می شود :  

 هدایت دانش آموزان از طریق پرسش و پاسخ در جهت  شناسایی زمینه های جنگ  ـ  در خواست از دانش آموزان تا علل جنگ را یکی یکی بیان کنند . ـ هدایت دانش آموزان در جهت تعریف صلح مسلح ـ اتحاد مثلث و اتفاق مثلث ـ هدایت دانش آموزان در بیان چگونگی آغاز جنگ ـ هدایت دانش آموزان در بیان نتایج و پیامدهای جنگ .

ارائه محتوا

 

 

 

3

 

 

          شفاهی

 

 

پاسخ گویی به سوالات

معلم با تدریس هر موضوع سوالات زیر را بصورت شفاهی از گروه ها می نماید. زمینه های شروع جنگ را نام ببرند ـ علل رقابت ا مپرتوری روسیه و اتریش با عثمانی بر سر تصاحب بالکان را بیان کنند . ـ در اثر این رقابت ها کدام کشورها در بالکان از عثمانی به استقلال رسیدند ـ علل مهم شکست آلمان از فرانسه را بگویند . ـ هدف از تشکیل جامعه ملل چه بود؟  

ارزشیابی تکوینی همراه ارائه محتوا

 

 

 

3

 

 

رودر روی دبیر با دانش آموزان و سرگروه ها

 

 

   فعالیت دانش آموزان در هر گروه و بیان                   نتایج تفکرات خود 

  

 

معلم به ارزشیابی فعالیت گروها پرداخته و با دادن پاسخ          صحیح به جمع بندی و نتیجه گیری می پردازد.

تجزیه و تحلیل پاسخ های گروهی

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

توجه

و اظهار نظر

  ورود امریکا به جنگ بر اثر حمله زیر دریایی های آلمان در سال 1917 به کشتی لوسیتیانا را غرق کردند ـ استعمال گازهای سمی در جنگ به ایپریت توسط آلمان ـ در قرار داد ورسای نماینده 37 کشور شرکت داشتند. حضور نمایندگان آلمان تنها برای امضای معاهده بود و هیچگونه حق اظهار نظر و اعتراض نداشتند .ـ قاتل ولیعهد اتریش یک جوان دانشجو صرب بنام گاوریلوپرنسیپ بود . ـ ویلهم دوم پس از اتمام جنگ و شکست آلمان به هلند فرار کرد . استعفای ویلهم از امپراتوری شرط صلح بود . ـ جامعه ملل با شرکت 45 کشور در 1920 در ژنو کار خود را آغاز کرد . امریکا به علت مخالفت جمهوری خواهان  از شرکت در جامعه ملل خود داری کرد .

 

تدریس نکات اضافه مربوط به درس

 

 

زمان

شكل فعاليت و ارتباط

فعـاليت هاي دانش آموزان

فعاليت هاي معلـم

عنوان

 

4

بحث و تبادل نظر

شرکت در بحث و بیان نتایج

معلم با مطرح کردن این سوال که از درس امروز چه نکاتی متوجه شدیم از دانش آموزان می خواهد درس را جمع بندی کرده و همزمان با آن اطلاعات این درس به نمایش گذاشته می شود. ـ بصورت فهرست وار هدف های جزئی درس تکرار می گردد.

جمـع بندي

 

8

کتبی

شرکت در آزمون و پاسخ گویی به سوالات بصورت کتبی

معلم سوالات زیر را بصورت کتبی در اختیار دانش آموزان قرار می دهد. 1) زمینه های جنگ جهانی اول را نام ببرید. 2) اصطلاح صلح مسلح را تعریف کنند. 3)  کدام کشور ها اتفاق مثلث و اتحاد مثلث را تشکیل دادند. 4)کدام رویداد در ژوئن 1914 سبب آغاز جنگ شد؟ 5) نتایج جنگ جهانی اول را نام ببرید. کشور های شرکت کننده در کنفرانس ورسای را نام ببرند

ارزشيـابي پاياني

 

3

توجه به نمرات          وانجام  عکس العمل

رفع اشکالات  

بیان نظرات خود در قالب مشارکت در بحث

دبیر با استفاده از دفتر نمرات  دانش آموزان را ثبت می نماید و دانش آموزان با توجه به نمرات مورد تشویق و تقدیر و احیانا باز خواست قرار می گیرند.

بازخورد

 

4

اعلام آمادگی

 

فردي : هر دانش آموز نتایج برداشت خود را از درس بگوید.

تعيين فعاليت یادگیری

 

اعلام آمادگی

 

گروهي : برای علل شروع جنگ دو مورد ( غیر از موارد کتاب) بیان کنند .

 

اعلام آمادگی

 

عمومي :  سوالاتی بصورت کتبی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد تا در جلسه آینده پاسخ آن ها را بیاورند

 

4

اعلام آمادگی

 

فردي :  تعیین کنفرانس از درس برای یک نفر

تعيين تكليف

 

اعلام آمادگی

 

گروهي: درباره یک شخصیت تاریخی مربوط به درس مطلبی تهیه کنند. ـ درباره موقعیت ایران در جنگ جهانی اول تحقیق کنند.

 

اعلام آمادگی

 

عمومي : درس هفته آینده سوال می شود؟

 

1

 

توجه و مشاهده

جهان در میان دو جنگ (1939ـ1918)

معرفی درس

 جدید

 

 

 

 

تاریخ جنگ جهانی اول ، محمد نخجوان ـ تاریخ جهان نو ، پالمر ، ابوالقاسم طاهری ـ تاریخ جهان ، عبدالرسول خیر اندیش

منا بع

 


موضوعات مرتبط: طرح درس

تاريخ : پنجشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۸۹ | 12:5 | نویسنده : صادق ال ابراهیم |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.