دبیر تاریخ . شادگان

تاریخی و مطالب متنوع

دبیر تاریخ . شادگان - سوالات تاریخ معاصر ایران نوبت اول

صادق ال ابراهیم
دبیر تاریخ . شادگان تاریخی و مطالب متنوع

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

سوالات تاریخ معاصر ایران نوبت اول

نام :

نام خانوادگی :

ردیف :

امتحان پایانی  نوبت اول درس تا ریخ معا صر ایران دبیرستان شبانه روزی             امام خمینی ( ره )  سال سوم رشته ی علوم تجربی سال تحصیلی 89/88

ساعت شروع :  8 صبح

تاریخ امتحان: 14/10/88

مدت امتحان :70 دقیقه

ردیف

ســــــــوالات

بارم

 

1

 

     با گذاشتن علامت [ × ] در مربع کنار هر گزینه ، پاسخ درست را مشخص کنید .

  کدام یک از روزنامه های زیر ، جز روزنامه های غیر دولتی چاپ ایران است .

                     حکمت                       تربیت                      ثریا                     اختر

  چه کسی پس از پیروزی مشروطه خواهان و غلبه آنان بر محمد علی شاه ، ریاست نظمیه تهران را به دست گرفت ؟

                لیاخوف                       یپرم خان ارمنی           تقی زاده              کُلنل محمد تقی خان پِسیان

   فرماندهی پلیس جنوب بر عهده چه کسی بود ؟

                   سرپرسی سایکس            آیرون ساید                 نویل گس              سرپرسی کاکس

   نشریات وابسته به رضاخان درباره ی لزوم استقرار نظام استبدادی ، آشکارا ندای ..................  را سر می دادند ؟

     پان ایرانیسم              استبداد دینی            دیکتاتوری مُصلح               حکومت لائیک    

 

 

1

 

2

         در عبارت های زیر ، پاسخ صحیح را با گذاشتن علامت [ × ] مشخص کنید .

  دوره استبداد صغیر با به توپ بستن مجلس توسط رضا خان آغاز شد .             درست           نادرست

•  بر کناری علا الدوله از صدارت یکی از خواسته های مهاجران در مهاجرت صغری بود .  درست           نادرست

   شکست انگلستان در اجرای قرار داد 1919 م آغازی برای طرح کودتای 1299 ه . ش به شمار می رود .     درست       نادرست

•  با تلاش های پیگیر و مجاهدت های فراوان سید محمد طباطبایی اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب شد. درست        نادرست

 

1

 

 

 

3

        با نوشتن کلمات مناسب ، جمله های زیر را تکمیل کنید .

   با انتقال سلطنت به سلسله پهلوی  .................................   به عنوان اولین نخست وزیر حکومت رضا شاه منصوب شد .

  رزم آرا به وسیله یکی از اعضای برجسته فدائیان اسلام به نام ..................................  کشته شد .

  رضا شاه توسط انگلیسی ها که روزی بر مسند قدرت نشانده بودند ، به جزیره ..............................  در اقیانوس هند تبعید کردند .

   مورخان بر این عقیده اند که رضا شاه ، راه آهن سراسری ایران را برای جلب رضایت ..........................  احداث کرده است .

 

1

4

 دوران طولانی سلطنت ناصرالدین شاه با چند موضوع شناخته می شود. دو مورد را بنویسید .

 

 

1

5

از میان روزنامه های زیر، روزنامه های غیر دولتی ( خارج از کشور) را انتخاب کنید.

          حکمت ـ اخبار ـ شرف ـ قانون ـ اختر ـ اخبار دار الخلافه ـ تربیت ـ ثریا ـ ادب ـ شرافت

 

1

6

 در هنگام مهاجرت کبری ، چه خواسته هایی مطرح شد ؟ ( 4 مورد )

1

7

انگلیس برای حمایت از انقلاب مشروطه ایران چه دلایلی داشت ؟ ( 2 مورد )

1

ادامه سوالا ت درصفحه ی دوم

8

چرا در اکتبر 1917. م حکومت تزاری روسیه خروج سربازان خود را آغاز کردند و کدام کشور، یکه تاز میدان سیاست ایران گردید ؟

 

75/

9

دولت روسیه در اخطاری که در سال 1290 ه . ش به ایران داد ، چه درخواست هایی را مطرح کرد ؟ ( 2 مورد )

 

 

1

10

سید ضیاء الدین طباطبایی پس از کودتای سوم اسفند 1299 ه . ش به چه اقداماتی دست زد ؟

 

 

1

11

چرا محتوای قرار داد 1919 میلادی به ضرر ایران بود ؟

 

5/

12

 رضا خان در مدتی که وزیر جنگ بود ، چه اقداماتی انجام داد ؟

 

 

1

13

  ویژگـی های حکومت رضـا شاه را نام ببرید . ( 4 مورد )

 

1

14

اولین نشانه ی حمله علنی و آشکار رضا شاه به شعایر و ارزش های مذهبی در ( نوروز 1306 ) در چه واقعه ای آشکار شد؟

 

 

1

15

هدف رضا شاه از سیاست اسکان اجباری ایل ها و عشایر ( تخته قاپو ) چه بود ؟

 

5/

16

 ایران بر اساس پیمان سعد آباد چه مناطقی را از دست داد ؟ ( 4 مورد )

 

 

1

17

منظور از طرح موازنه منفی که به همت دکتر مصدق به مجلس ارائه شد، چه بود ؟

 

5/

18

محمد رضا شاه پهلوی با تغییر قانون اساسی در پنچم اسفند 1327 ه . ش چه اختیاراتی به دست آورد ؟ ( 3 مورد )

 

75/

19

رزم آرا در مقابل ملی شدن صنعت نفت چه رفتاری در پیش گرفت ؟

 

 

1

20

 چرا دکتر مصدق در تیرماه 1331 ه . ش از مقام نخست وزیری استعفا کرد ؟

 

 

1

21

چرا انگلیسی ها به شرکت های نفتی امریکایی اجازه ورود به امور نفتی ایران را دادند؟

 

 

1

22

عوامل شکل گیری کودتای 28 مرداد 1332 را نام ببرید .

 

1

 

                                                                                       


موضوعات مرتبط: نمونه سوال تاریخ معاصر ایران

تاريخ : پنجشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۸۹ | 12:2 | نویسنده : صادق ال ابراهیم |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.